Cyflogaeth mewn Amaethyddiaeth

Os ydych yn gyflogwr yn y sector amaethyddiaeth a chyflenwi bwyd sydd â swyddi gwag rydych angen eu llenwi nawr, gall hysbysebu eich swyddi ar Dod o Hyd i Swydd gyrraedd dros 1.7m o ddefnyddwyr cofrestredig a phobl newydd sy’n barod am waith sydd nawr yn chwilio am waith.

 

Safleoedd recriwtio

Mae safleoedd diwydiant eraill a all efallai helpu, yn cynnwys:

  • Feed the Nation, safle recriwtio sydd wedi’i gynllunio i gefnogi’r diwydiant bwyd fel mae’r farchnad lafur yn cynyddu o ganlyniad i COVID-19.
  • Mae Pick for Britain yn helpu dod a gweithwyr a chyflogwyr at eu gilydd a sicrhau y gall y DU barhau i gyflenwi safon uchaf o lysiau a ffrwythau Prydeinig i bawb eu mwynhau.  Yma gallwch ddod o hyd i help ychwanegol i lenwi eich swyddi gwag, gyda mynediad at recriwtwyr arbenigol

Darllenwch fwy am leoedd eraill y gallwch hysbysebu eich swyddi gwag, yn cynnwys sut y gallwch ddefnyddio cyfrifon twitter JCP i ddenu ymgeiswyr lleol.

Os ydych angen help ychwanegol gyda llenwi swyddi gwag yna efallai bydd eich partner Cyflogaeth dan Gontract DWP yn gallu cynnig cymorth (yng Nghymru a Lloegr).

Staff ar ffyrlo

Os yw eu contract cyflogaeth yn caniatau, efallai bydd rhai gweithwyr ffyrlo eisiau gwneud gwaith arall nes iddynt allu dychwelyd i’w swydd arferol. Efallai y byddant yn gallu llenwi swyddi gwag mewn sectorau allweddol, i gefnogi’r ymdrechion i gadw Prydain i fynd .

Sgiliau trosglwyddiadwy

Mae gan nifer o bobl sgiliau trosglwyddiadwy a phrofiad o ddiwydiannau eraill a fydd yn ddefnyddiol i’ch busnes, ac os byddwch yn gwneud gofynion y swydd yn llai penodol, efallai y cewch fwy o ymgeiswyr.

Gweithio’n ddiogel

Cofiwch i weithredu ymarferion pellhau cymdeithasol da yn eich gweithle i gadw pawb yn ddiogel. Mae canllawiau pellach ar gyfer busnesau bwyd (gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd) a gweithwyr tymhorol ar ffermydd (gan y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth).

Cymorth arall

Mae’r Llywodraeth wedi rhoi ystod o fesurau mewn lle i gefnogi busnesau.