Cymorth y llywodraeth

Cymorth sydd ar gael i chi

Mae ystod eang o gymorth gan y Llywodraeth ar waith i helpu busnesau yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Yn yr adran hon gallwch ddarganfod mwy am:

  • Cymorth Busnes gan y Llywodraeth gan gynnwys y cymorth ariannol i gadw’ch gweithwyr
  • Cyngor gan y Ganolfan Byd Gwaith os gallai fod angen i chi wneud diswyddiadau