Mesurau’r llywodraeth

Help sydd ar gael i chi

Mae’r Llywodraeth yn cefnogi busnesau a’u gweithwyr trwy becyn o fesurau. Mae hyn yn cynnwys cymorth cyflog i weithwyr ffyrlo trwy’r Cynllun Cadw Swyddi, cymorth gyda Thâl Salwch Statudol, atal cyfraddau busnes a thaliadau TAW a Threth Incwm gohiriedig. 

Gall y Wefan Cymorth Busnes eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth ariannol, y cyngor a’r wybodaeth gywir i helpu’ch busnes. Mae hefyd yn cynnwys darganfyddwr cymorth busnes i weld beth sydd ar gael i chi a’ch busnes

Am gyngor am y cymorth sydd ar gael i fusnesau yn yr Alban, cliciwch yma .