Sut y gall y Ganolfan Byd Gwaith helpu

Diswyddiadau

Os ydych yn ystyried diswyddiadau, yna gwiriwch yr ystod o gymorth busnes gan y Llywodraeth sydd ar gael yn gyntaf, neu cymorth yng Nghymru. Mae hyn yn bwysig oherwydd efallai y gallwch leihau effaith cadw pobl ar eich busnes, a hyd yn oed osgoi neu gyfyngu ar yr angen i ddiswyddo o gwbl.

Gallwch ddod o hyd i ystod o gyngor ar gov.uk ynghylch ffyrdd eraill o osgoi neu gyfyngu ar ddiswyddiadau ochr yn ochr â chyngor ar sut i reoli’r broses os bydd angen i chi ddiswyddo pobl.

Os ydych wedi rhoi gwybod i’r Gwasanaeth Ansolfedd o’r diswyddiadau rydych yn eu gwneud, yna byddant yn rhoi gwybod i DWP yn awtomatig ac efallai y bydd eich Canolfan Gwaith yn cysylltu â chi i gynnig help ychwanegol i roi cymorth i chi a’ch staff. 

Dylech hefyd weld ein hadran ‘Cymorth i’ch staff’ ar y wefan hon i gael awgrymiadau a gwybodaeth i’w throsglwyddo i gydweithwyr a allai fod yn poeni am ddiswyddo neu sydd angen help i ddod o hyd i swydd newydd.

 

Hysbysebu swyddi gwag

Os ydych angen recriwtio, gallwn helpu i hysbysebu’ch swyddi gwag yn gyflym ac i gronfa eang iawn o dalent.