Dod o hyd i’r bobl iawn ar gyfer eich busnes

Mesurau cymorth y llywodraeth

Mae’r Llywodraeth yn cefnogi busnesau a’u gweithwyr gyda phecyn o fesurau yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae hefyd ystod eang o gymorth a chyngor arall ar gael i helpu’ch busnes.

 

Y gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd

Os ydych yn recriwtio, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd i hysbysebu’ch swyddi gwag yn uniongyrchol i bobl sy’n chwilio am waith nawr.

Ar hyn o bryd mae mwy o bobl nag arfer yn chwilio’r tudalennau hyn, ac mae gan lawer ohonynt ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy, a phrofiad diweddar o waith.

Yn yr adran hon fe welwch gyngor ar hysbysebu eich swyddi gwag.