Datganiad hygyrchedd dros employerhelp.dwp.gov.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i’r wefan hon.

Rheolir y wefan hon gan Adran Gwaith a Phensiynau. Rydym am i gynifer o bobl ag sy’n bosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad, a ffont
  • chwyddo mewn hyd i 300% heb i’r testun orlifo o’r sgrîn
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen ddarllen sgrîn (gan gynnwys fersiynau mwyaf diweddar JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall .

Mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Gwybodaeth adborth a chysylltu

Os ydych angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei deall, recordiad sain neu Braille:

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd â’r wefan hon

Rydym wastad yn edrych i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt yn cael eu rhestru ar y tudalen hwn neu os nad ydych yn meddwl ein bod yn cyrraedd gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni ar accessible.formats@dwp.gov.uk.

Gweithdrefn gorfodi

Mae Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Sefydliadau Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Sefydliadau Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â safon AA fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn 9 Mai 2020. Fe’i adolygwyd ddiwethaf 13 Mai 2020. Profwyd y wefan hon ddiwethaf 6 Mai 2020. Gwnaethom ein profion ein hunain.