Diolch i chi am gytuno i gefnogi ein hymgyrch, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn, fel cyfeirio at ein safleoedd ymgyrchu trwy eich sianeli eich hun.

Byddem hefyd yn croesawu eich help i hyrwyddo ein hadnoddau i bobl sy’n chwilio am waith – ymwelwch â’n pecyn cymorth rhanddeiliaid.

Defnyddiwch yr adnoddau canlynol pan yn hyrwyddo’r wefan helpucyflogwyr.

Erthygl cylchlythyr i’w defnyddio gan randdeiliaid

 

Defnyddiwch yr erthygl hon i hyrwyddo gwefan cyflogwr mewn unrhyw gylchlythyrau rydych yn eu cyhoeddi.

Mae gwefan Canolfan Byd Gwaith newydd wedi lansio i gynnig cyngor defnyddiol i chi ar sut i lenwi’ch swyddi gwag hanfodol, drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd.

Mae yna hefyd awgrymiadau defnyddiol ar sut i sicrhau nad ydych yn lleihau’r ymateb i’ch hysbysebion swydd trwy fod yn rhy benodol a helpu i sicrhau eich bod yn cydnabod sgiliau trosglwyddadwy.

Ymwelwch â employerhelp.dwp.gov.uk/cymraeg

 

Negeseuon templed cyfryngau cymdeithasol rhanddeiliaid

Copïwch a gludwch y negeseuon hyn ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Ceisiwch dynnu gofynion sector-benodol o’ch hysbysebion swydd – cydnabod sgiliau trosglwyddadwy yna chewch gronfa ehangach o ymgeiswyr

Gallai ymgeiswyr o ddiwydiannau eraill feddu ar y sgiliau sydd eu hangen arnoch i lenwi’ch swyddi gwag yn gyflym. Meddyliwch am sgiliau trosglwyddadwy wrth recriwtio.

Mae gan Dod o hyd i Swydd filoedd o bobl brofiadol, fedrus yn barod i lenwi’ch swyddi gwag gweithwyr hanfodol nawr

Recriwtio mewn sector hanfodol? Mae gwefan newydd gan y Ganolfan Byd Gwaith yn cynnwys awgrymiadau i’ch helpui gael y bobl sydd eu hangen arnoch.

Os ydych yn recriwtio gweithwyr hanfodol, yna mae gan helpucyflogwyr gyngor a chymorth i helpu

 

Delweddau llun

Arbedwch y delweddau isod i’w rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. I arbed, cliciwch i’r dde ar y ddelwedd a dewis ‘Save As.’

Ar gyfer Facebook aLinkedIn

Ar gyfer Twitter