Os ydych yn poeni am ddiswyddo, gwiriwch y cymorth busnes sydd ar gael i weld a allwch chi osgoi neu gyfyngu ar yr angen, trwy’r gefnogaeth ariannol a gynigir gan y Llywodraeth.

Fodd bynnag, os oes angen i chi adael i bobl fynd mae yna ystod o bethau y gallwch chi eu gwneud i’w cefnogi yn ystod cyfnod anodd.

 

Cyngor i’ch staff o’r Ganolfan Byd Gwaith

Anogwch eich staff i ymweld â gwefan helpswyddi gan y Ganolfan Byd Gwaith. Mae’n darparu ystod eang o gymorth a chyngor chwilio am swydd, gan gynnwys gwybodaeth am weithio mewn sectorau allweddol a’r swyddi gwag diweddaraf.

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

Gallwch chi helpu pobl i nodi ystod o sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy i’w helpu i sicrhau cyflogaeth mewn sectorau eraill sy’n ehangu ar hyn o bryd. Er enghraifft, gallai rhywun sydd â phrofiad o wasanaeth cwsmeriaid ddefnyddio’r sgiliau hynny mewn lleoliad gofal cymdeithasol. Mae galw mawr am unrhyw un sydd â thrwydded yrru hefyd ar hyn o bryd yn y sector logisteg.

 

Dod o Hyd i Swydd

Cyfeiriwch eich gweithwyr at wefan Dod o Hyd i Swydd lle mae amrywiaeth eang o swyddi gwag ar gael ar draws ystod o sectorau. Dylent hefyd wirio cyfrifon Trydar cenedlaethol a lleol y Ganolfan Byd Gwaith am y swyddi gwag diweddaraf. Gall y canllaw hashnod canlynol gynorthwyo eu chwiliadau.

 

Sectorau sy’n Ehangu

Mae rhai sectorau yn ehangu’n gyflym ar hyn o bryd a gallai gwirio swyddi gwag yn y sectorau hyn fod yn lle da i ddechrau.