Efallai y bydd angen i’ch gweithwyr wneud cais am fudd-daliadau os cânt eu diswyddo a gallwch helpu trwy sicrhau eu bod yn gwybod beth allant wneud cais amdano.

 

Cymorth ariannol

Gallai Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd a budd-daliadau eraill helpu i ychwanegu at enillion neu gefnogi gweithwyr wrth iddynt chwilio am waith arall.

Cyfeiriwch eich gweithwyr at ein tudalennau cyngor ar-lein i gael esboniad o ba gymorth sydd ar gael a sut i gael gafael arno. 

 

Cymorth i fusnesau

A chofiwch wirio’r cymorth sydd ar gael i fusnesau hefyd – gallai hyn olygu nad oes rhaid i chi ddiswyddo unrhyw un.